Werkzaamheden Oranjeplein

Werkzaamheden : Oranjeplein

Stand van het werk in bestaand werkvak
Na veel pijn en moeite is het dan toch gelukt de Slijpmolen en Spinozastraat af te ronden voor de Kerstvakantie. We zijn alleen minder ver gekomen, dan we hadden gehoopt.
Situatie van 24 december ’21 t/m 9 januari ‘22
Gedurende kerstvakantie blijft ingestelde omleidingsroute grotendeels staan. Hierdoor hoeft u bij de volgende fase niet opnieuw hoeft te wennen aan een nieuwe situatie.
Gedurende de kerstvakantie kunt u weer gebruik maken van alle ORAC’s.

Voortgang werk
Vanaf 10 januari ’22 gaan we weer verder aan het Oranjeplein vanaf de Van der Duynstraat tot aan de Van Hogendorpstraat.

Wat gaan we doen
De bestrating in de rijweg, de parkeervakken en de stoeptegels halen we weg. Deels vervangen we de huisaansluitingen van het riool. U heeft hier geen hinder van. Daarna brengen we de bestrating weer opnieuw aan.

Geveltuinen
Een aantal bewoners heeft aangegeven dat zij een geveltuin willen hebben. Deze wordt achteraf aangebracht. We maken het straatwerk eerst af.
Wat merkt u van de werkzaamheden
Vanaf de Van der Duynstraat tot aan de Van Hogendorpstraat is het Oranjeplein voor alle verkeer afgesloten. Dit is een groot werkvak, dit voeren we in twee delen uit. U kunt uw auto tijdelijk niet in de straat parkeren. Wij vragen u om ook uw fiets/scooter niet in de straat of tegen het hek langs het park te plaatsen. We leggen loopschotten neer, zodat bewoners hun woning schoon kunnen bereiken.

Omleidingen
De Van der Duynstraat wordt tijdelijk een doodlopende straat met 2 richtingsverkeer vanaf de Stationsweg. In de straat wordt een passeerhaven alsmede een keerlus aangebracht zodat u de straat eenvoudig kunt verlaten.

Afvalcontainers
Voor aanvang van de werkzaamheden worden de afvalcontainers geleegd en tijdelijk afgesloten. Op de achterkant van deze brief kunt u zien, welke ondergrondse containers worden gesloten. Bij elke afgesloten container staat een bord met daarop de locatie waar u uw afval/oud papier/grof vuil kunt brengen.

Hoe lang duren de werkzaamheden
De verwachting is, dat de werkzaamheden 4 weken in beslag nemen. De werkzaamheden kunnen onder invloed van verschillende weersomstandigheden vertraging oplopen.

Bewonersbrief Oranjeplein fase 6
Wij danken u heel vriendelijk voor uw begrip en medewerking. We doen onze uiterste best de overlast te beperken.
Met vriendelijke groet,
FRONIK INFRA B.V.
Team Oranjeplein
Omleidingsroute alle verkeer( auto’s, fietsen, scooters)
Situatie 24-12-21 t/m 09-01-2022
Situatie vanaf 10-01-2022
Waar kunt u uw afval /
oud papier/grof vuil neerzetten