Werkzaamheden Parallelweg vanaf 20 september

Maandag 20 september 2021 starten wij met werkzaamheden aan de Parallelweg.

Waar gaan we aan het werk.
De werkzaamheden in de 1e fase worden gedaan op de Parallelweg tussen de wegversmalling (verzinkbare paal)
en de Jan Blankenstraat.

Wat gaan we doen
De rijweg van asfalt wordt verwijderd. Hiervoor komt een straat van klinkers voor terug. We vervangen ook een
deel van de stoep. Er komen extra parkeerplaatsen en er komt meer groen.

Wat merkt u van de werkzaamheden
We sluiten de Parallelweg af voor verkeer. Hierdoor kunt u niet meer vanuit de Wolterbeekstraat linksaf naar de
Parallelweg. De Wolterbeekstraat wordt tijdelijk twee richtingsverkeer. Aan de even-zijde van de
Wolterbeekstraat is het daardoor verboden te parkeren. U kunt uw auto elders in de wijk parkeren. Wij vragen
uw begrip hiervoor.
Fietsers worden door middel van borden vanaf de Parallelweg via de Koninginnestraat en de Hoefkade omgeleid
naar de Stationsweg.
Voor bedrijven en winkeliers die niet bij hun pand kunnen komen, maken we een laad- en losplaats bij de ingang
van de Jan Blankenstraat.
Als de straat is opgebroken, leggen wij loopschotten neer, zodat u en uw bezoekers uw pand kunnen blijven
bereiken.
De parkeergarage bij de Jan Blankenstraat blijft bereikbaar. Om de garage bereikbaar te houden, maken we
vanaf het Stationsweg [FD1]een platenbaan naar de Jan Blankenstraat.

Hoe lang duren deze werkzaamheden
We verwachten dat de werkzaamheden 5 weken duren.

FRONIK INFRA B.V.
Team OranjepleinOmleiding Parallelweg