Wob-verzoek perrontoegangen Interwijktunnel

De NS, ProRail en gemeente Den Haag zijn van plan om de trappen naar de perrons in de fietserstunnel onder Hollands Spoor af te sluiten zodra de nieuwe reizigerstunnel in gebruik genomen wordt. Dit vinden de Fietserbond Haagse Regio, bewonersorganisatie Buurtstation en Bewoners Overleg Leeghwaterkade, Fijnjekade en omgeving (BOLF) een slecht idee. 1900 bewoners en reizigers ondertekenden onze petitie. Ook een groot gedeelte van de Haagse gemeenteraad heeft bij motie uitgesproken dat van afsluiting van de perrontoegangen geen sprake mag zijn.

Woensdag 22 juli berichtte Omroep West dat wethouder Revis de gemeenteraad op 15 juli in ieder geval op één punt verkeerd heeft ingelicht: de perrontoegangen gaan deze week niét dicht. Dat zou overigens ook in strijd zijn met de vergunning die gemeente Den Haag op 13 juli zelf verleende.

Het is ons onduidelijk waarop de wethouder zijn uitspraak baseerde; zijn woordvoerder verschaft op deze, op zich eenvoudige vraag, ook geen duidelijkheid. Dit bevreemdt ons des te meer omdat NS via Twitter op de avond van de raadsvergadering desgevraagd zelf ook bevestigde dat de perrontoegangen dicht zouden gaan. Een verklaring die op vrijdag 17 juli werd herroepen na overleg tussen de gemeente, NS en ProRail.

De gemeenteraad heeft in de commissievergadering van 11 juni gevraagd om allerlei informatie betreffende eerdere besluiten en achterliggende cijfers, om de plan- en besluitvorming rond de afsluiting van de perrontoegangen te kunnen nagaan. Die is er niet gekomen.

Naar onze mening heeft de raad nooit goedkeuring verleend aan dit idee; iets wat door de wethouder in de raadsvergadering wel werd beweerd. Om helder te krijgen hoe de besluitvorming heeft plaats gevonden en op welke manier door de gemeente, NS en ProRail is hierover is afgestemd, hebben we zojuist een Wob-verzoek ingediend. Het verzoek is hieronder te vinden.

Frank Poppe, Fietsersbond Haagse Regio
Peter van Daalen de Jel, Bewonersorganisatie BOLF
Nol Witte, Bewonersorganisatie Buurtstation

2020-07-27 WOB-verzoek (versie website)