Zienswijze Buurtstation op de ontwerp Structuurvisie en planMER CID

De gemeente vraagt om zienswijzen op de ontwerp-Structuurvisie CID. De acht wijkorganisaties in het CID hebben aan een gezamenlijke reactie gewerkt, met ieder een eigen wijkspecifieke paragraaf. Bij deze de reactie van bewonersvereniging Buurtstation welke ook te gebruiken is als format voor alle bewoners.

zienswijze